04
Grudzień

Programowanie reaktywne w języku JavaScript (RxJS) /Wrocław

Zapraszamy na kolejną serię TechTalków with Capgemini we Wrocławiu!

4 grudnia 2017, 18:00 - Wrocław

Programowanie reaktywne w języku JavaScript (RxJS)

Opis prelekcji: Prezentacja będzie wstępem do programowania reaktywnego przy użyciu biblioteki Reactive Extensions dla języka JavaScript. Przedstawione zostaną idee podejścia reaktywnego oraz podstawowe elementy biblioteki – Observable, operatory, Subject, Scheduler. Następnie zobaczymy, jak wykorzystując programowanie reaktywne budować komponenty w aplikacji webowej. 
Do kogo skierowane jest wystąpienie: Ponieważ biblioteka Reactive Extensions ma implementacje w większości popularnych języków programowania przy wykorzystaniu tych samych koncepcji, z wystąpienia skorzystać mogą programiści niezajmujący się na co dzień Frontendem. Należy jednak znać podstawy JS-a, asynchroniczny model programowania w tym jęzku (również Promise API) oraz standard ES2015. 

Rafał Jóźwik - Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki PWr. Programista Full Stack w Capgemini, choć już od dłuższego czasu ukierunkowuje swoje zainteresowania na technologie Frontendowe.

Serdecznie zapraszamy!
Przyjdź, a na pewno nie będziesz żałować :)

HARMONOGRAM WYDARZENIA

18:00  - 19:30 Powitanie Gości i wykład Rafała Jóźwika, Programowanie reaktywne w języku JavaScript (RxJS)
od 19:30 - poczęstunek i networking

DO ZOBACZENIA!

18:00

Wrocław - PROZA, Przejście Garncarskie 2

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA