1416
Styczeń

Agenda PRZYKŁAD

                 AGENDA
                            8:00 – 9:00 –  rejestracja gości/ odbiór welcome packów
                                                 9:00 – przywitanie gości oraz krótkie przedstawienie agendy spotkani
9:15 -10:15 – Wykład 1 SPECIAL Guest

10:15-11:00 – Wykład 2                                             10:15-11:00 – Wykład 2
   11:00-11:15 Coffee break                                          11:00-11:15 Coffee break
 11:15-11:45 – Wykład 3                                             11:15-11:45  – Wykład 3
 11:45-12:15 – Wykład 4                                            11:45-12:15 – Wykład 4
 12:15-13:00 – Wykład 5                                            12:15-13:00 – Wykład 5
         13:00 – 14:00 – Lunch break                                     13:00 – 14:00 – Lunch break
    14:00 – 14:45 – Wykład 6                                          14:00 – 14:45 – Wykład 6

  14:45 – 15:45 Wykład 7 SPECIAL Guest
                      15:45 – zakończenie konferencji (losowanie, ankieta

AGENDA

TECHTALK

19

TAK