Proces rekrutacji

Krok 1:

Aplikacja online

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu lub w Poznaniu prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Jest to możliwość zaprezentowania siebie z jak najlepszej strony, więc z pewnością zechcesz zawrzeć tu ważne informacje, które odróżnią Cię od innych kandydatów.

Aby jak najszybciej rozpatrzyć Twoje zgłoszenie umieść w tytule wiadomości numer referencyjny ogłoszenia oraz dołącz do wiadomości następujące dokumenty:

  • CV w języku niemieckim lub angielskim
  • list motywacyjny w języku niemieckim lub angielskim (nieobowiązkowo)

Pamiętaj o umieszczeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji teraz i w przyszłości (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).”

Zgłoszenia w języku niemieckim lub angielskim
prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja.ssc.pl@capgemini.com

Krok 2:

Rozmowa telefoniczna

Twoje zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji przez doświadczony zespół rekrutacyjny Cagemini Wrocław/Poznań. Jeśli Twój profil będzie zgodny z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi Capgemini Wrocław/Poznań, zostaniesz zaproszony do udziału w rozmowie telefonicznej, która ma na celu sprawdzenie Twoich umiejętności językowych (język niemiecki oraz/lub język angielski).

W ciągu 1 tygodnia po rozmowie weryfikującej znajomość języków obcych otrzymasz informacje o statusie Twojej kandydatury i ewentualnym udziale w drugim etapie procesu rekrutacyjnego.

Krok 3:

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna w naszym biurze, podczas której będziemy chcieli uzyskać informacje dotyczące Twojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, a także sprawdzić Twoją wiedzę niezbędną na danym stanowisku. Podczas tego etapu postaramy się przekazać Ci więcej informacji o firmie, kulturze całej organizacji oraz na temat Twoich obowiązków i wyzwań, które możesz napotkać w codziennej pracy.

W ciągu kilku dni od zakończenia ostatniego etapu skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli jest on pozytywny, i zaakceptujesz warunki zatrudnienia, zostaniesz zaproszony na spotkanie celem podpisania umowy o pracę.

Jeśli aplikujesz na stanowisko konsultanta SAP, przed etapem rozmowy kwalifikacyjnej w naszym biurze, Team Leader zespołu konsultantów skontaktuje się z Tobą w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy na temat Twoich kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.