#Rekrutacja prowadzona onlineTESTINGTemenos
angielski

Test Lead (Temenos)

#Rekrutacja prowadzona onlineTESTINGTemenos
angielski

Senior Test Specialist (Temenos)

#Rekrutacja prowadzona onlineFullstack
angielski

Fullstack Web Developer

#Rekrutacja prowadzona onlineReact Native
angielski

React/React Native Developer (ze znajomością języka angielskiego)

#Rekrutacja prowadzona online.NET
angielski

Inżynier Oprogramowania .NET (ze znajomością języka angielskiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVA
angielski

Starszy Inżynier Oprogramowania JAVA (ze znajomością języka angielskiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineCOBOL
angielski
niemiecki

Programista COBOL

#Rekrutacja prowadzona onlineTESTING
angielski

Performance Test Specialist

#Rekrutacja prowadzona onlineRPA
angielski
niemiecki

RPA Developer

#Rekrutacja prowadzona online
angielski

Starszy Inżynier AI

#Rekrutacja prowadzona onlineGuidewire
angielski

Inżynier Oprogramowania Guidewire

#Rekrutacja prowadzona online.NET
niemiecki

(Starszy) Inżynier Oprogramowania .NET (ze znajomością języka niemieckiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVAJavaScript
angielski

Software Architect

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVA
niemiecki

Starszy Inżynier Oprogramowania JAVA (z podstawową znajomością języka niemieckiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVA
niemiecki

Inżynier Oprogramowania JAVA (z podstawową znajomością języka niemieckiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineTEST
angielski
niemiecki

Application Security Engineer

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVA
niemiecki

Architekt Systemów

#Rekrutacja prowadzona onlineTEST
angielski
niemiecki

Senior Software Developer in Test

#Rekrutacja prowadzona onlineAngularFront-End
niemiecki

Architekt Front-End / Angular (z podstawową znajomością języka niemieckiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineJAVATEST
angielski
niemiecki

Software Architect in Test Automation

#Rekrutacja prowadzona onlineSALESFORCE
angielski

Senior Salesforce Developer

#Rekrutacja prowadzona onlineFront-End
niemiecki

Front-End Web Developer (z podstawową znajomością języka niemieckiego)

#Rekrutacja prowadzona onlineMobile
niemiecki

(Starszy) Inżynier Aplikacji Mobilnych

#Rekrutacja prowadzona online.NET
niemiecki

Inżynier Oprogramowania .NET (z podstawową znajomością języka niemieckiego)