angielski
niemiecki

Inżynier Systemowy

DEVOPS
angielski
niemiecki

Starszy Inżynier DevOps

DEVOPS
angielski
niemiecki

Młodszy Inżynier DevOps

HR
angielski

HR Business Partner

PMO
angielski
niemiecki

Analityk Project Management Office

PMO
angielski
niemiecki

Młodszy Analityk Project Management Office

angielski

Specjalista ds. Direct Search

angielski
niemiecki

Specjalista ds. Organizacyjnych

AWS
angielski

Starszy Specjalista AWS

MUREX
angielski
niemiecki

Młodszy Analityk Biznesowy / Inżynier Oprogramowania Murex

MUREX
angielski
niemiecki

Starszy Konsultant Murex

angielski

Analityk Biznesowy IT / Product Owner Proxy

SALESFORCE
niemiecki

Analityk Biznesowy Salesforce

SALESFORCE
niemiecki

Analityk Biznesowy Salesforce Marketing Cloud

SCRUM
angielski

Scrum Master

niemiecki

Analityk Biznesowy IT

niemiecki

Bid Manager

niemiecki

Konsultant Aplikacji (ze znajomością języka niemieckiego)

UX
niemiecki

UX Designer