CI/CDDEVOPSOLAPSQL
angielski
niemiecki

Inżynier Business Intelligence (raportowanie i wizualizacja danych)

AzureMicrosoftSQL
angielski
niemiecki

Inżynier Business Intelligence (ze znajomością narzędzi Microsoft)

Big Data
angielski

Starszy Inżynier Data Science

BI
angielski
niemiecki

Inżynier Business Intelligence

Big Data
angielski

Inżynier Cloud Data Analytics

BI
niemiecki

Inżynier ETL (ze znajomością języka niemieckiego)