Akcja Relokacja

Specjalisto IT!
Szukamy talentów spoza Wrocławia lub Poznania.
Zaaplikuj, weź udział w rekrutacji, dołącz do nas i odbierz...  10.000 PLN!*

Akcja Relokacja, czyli bonus relokacyjny, to dodatkowe świadczenie wypłacane pracownikowi jednorazowo w wysokości 10 000 zł brutto. Celem tego świadczenia jest pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką do Wrocławia lub Poznania.

WARUNKI PRZYZNANIA:

Z Akcji Relokacja może skorzystać nowozatrudniony pracownik Capgemini, który bezpośrednio przed podjęciem pracy w firmie spełniał jeden z poniższych warunków:

  • pracował przez co najmniej rok w oparciu o umowę o pracę,
  • wykonywał zlecenie na podstawie umowy zlecenia w trybie średnio 40h tygodniowo,
  • realizował usługę na podstawie umowy B2B i nie była to praca w delegacji.

Aby pracownik mógł skorzystać z bonusu należnego w ramach Akcji Relokacja musi oświadczyć, że miejsce wykonywania pracy/zlecenia/ usługi przed podjęciem pracy w Capgemini znajdowało się poza województwem dolnośląskim/wielkopolskim lub w województwie dolnośląskim/wielkopolskim, w odległości nie mniejszej niż 70 km od biura Capgemini (odległość mierzona w linii prostej).

 Z Akcji Relokacja może również skorzystać pracownik, który bezpośrednio przed podjęciem pracy w Capgemini ukończył studia, a uczelnia, na której studiował w trybie dziennym, znajdowała się poza województwem dolnośląskim/wielkopolskim lub w województwie dolnośląskim/wielkopolskim, ale w odległości nie mniejszej niż 70 km od biura Capgemini (odległość mierzona w linii prostej).

 Okres pomiędzy ukończeniem studiów lub zakończeniem pracy/ realizacji zlecenia/ usługi u poprzedniego pracodawcy/zleceniodawcy/ usługodawcy a podjęciem pracy w Capgemini nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

 Pracownik może ubiegać się o bonus relokacyjny w terminie do 3 miesięcy od podjęcia pracy w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony w Capgemini.

WYPŁATA:

Aby otrzymać wypłatę bonusu relokacyjnego pracownik jest zobligowany do dostarczenia do działu HR zaświadczenia o miejscu wykonywania pracy/ wykonywania zlecenia/ usługi, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę/ zleceniodawcę/ usługodawcę, a w przypadku studentów, zaświadczenia z uczelni lub dyplom ukończenia studiów.

 

Specjalisto IT czekamy na Ciebie!
Aktualne oferty pracy

Akcja Relokacja trwa do końca 31 grudnia 2020.